Styrelsen

För att komma i kontakt med styrelsen ska du använda följande mailadress:

styrelsen@ostervagen14.se

Denna mail läses kontinuerligt och är Brf Östervägen 14:s officiella mailadress samt primära kontaktväg.

 

Titel Namn
Ledamot (Ordförande) Nathalie Backman
Ledamot (Kassör) Stefan Norström
Ledamot (Sekreterare) Katarina Gradin
Ledamot Agneta Malmberg
Ledamot Johan Stamvall
Ledamot Yu-Lin Tong
Suppleant Rebecca Glas