Styrelsen

För att komma i kontakt med styrelsen ska du använda följande mailadress:

styrelsen@ostervagen14.se

Denna mail läses kontinuerligt och är Brf Östervägen 14:s officiella mailadress samt primära kontaktväg.

 

Titel Namn
Ledamot (Ordförande) Agneta Malmgren
Ledamot (Kassör) Stefan Norström
Ledamot (Sekreterare) Katarina Gradin
Ledamot Nathalie Backman
Ledamot Johan Stamvall
Ledamot Tom Fledderus
Suppleant Rebecca Glas
Suppleant Olivia Nite