Styrelsen

För att komma i kontakt med styrelsen ska du använda följande mailadress:

styrelsen@ostervagen14.se

Denna mail läses kontinuerligt och är Brf Östervägen 14:s officiella mailadress samt primära kontaktväg.

 

Titel Namn
Ledamot (Ordförande) Hanna Ohlsén
Ledamot (Kassör) Stefan Norström
Ledamot (Sekreterare) Martina Jonsson
Ledamot Filip Wallgren
Ledamot Katarina Gradin
Suppleant Rosa Gröning
Suppleant Agneta Malmgren