Styrelsen

För att komma i kontakt med styrelsen ska du använda följande mailadress:

styrelsen@ostervagen14.se

Denna mail läses kontinuerligt och är Brf Östervägen 14 officiella mailadress.

 

Titel Namn
Ordförande Nathalie Backman
Vice ordförande Rosa Gröning
Kassör Stefan Norström
Sekreterare Hanna Ohlsen
Styrelseledamot Johan Ringdahl
Suppleant Sanna Arndt
Suppleant Einar Nygard
Valberedning Johan Stamvall
Valberedning Agneta Malmgren