Styrelsen

För att komma i kontakt med styrelsen ska du använda följande mailadress:

styrelsen@ostervagen14.se

Denna mail läses kontinuerligt och är Brf Östervägen 14:s officiella mailadress samt primära kontaktväg.

 

Titel Namn
Ledamot (Ordförande) Nathalie Backman
Ledamot (Kassör) Stefan Norström
Ledamot (Sekreterare) Katarina Gradin
Ledamot Filip Wallgren
Ledamot Agneta Malmberg
Ledamot Johan Stamvall
Suppleant Rebecca Glas
Suppleant Tobias Österlund