Kontakt & Förvaltning

Föreningens postdress:
Brf Östervägen 14 Solna
Östervägen 14 A, nb
SE-169 52 Solna

E-post: styrelsen@ostervagen14.se

Bostadsrättsföreningens parkeringsplatser

E-post: parkering@ostervagen14.se

 

Förvaltning

nabo (www.nabo.se)
Sköter föreningens ekonomiska och administrativa förvaltning.

Telefon vxl: 010-288 00 00
Hyresavdelningen telefontid: 09:00-11:30
Telefon direkt: 010-288 00 27
E-post: Gå in på nabo.se/kontakt, finns färdigt formulär att fylla i alternativt logga in med ditt bankdid.

Fastighetsägarna
Ansvarar för föreningens fastighetsskötsel.

Direktkontakt
Telefon: 08-617 76 00
E-post: kundservice@fastighetsagarna.se
För jour, se telefonnummer i porten.
Felanmälan ska alltid gå via styrelsen endast vid akut karaktär kontakta jouren direkt!

Postadress:
Box 12871
112 98 Stockholm
Besöksadress: Alströmergatan 14