Kontakt & Förvaltning

Föreningens postdress:
Brf Östervägen 14 Solna
Östervägen 14A, nb
SE-169 52 Solna

E-post: styrelsen@ostervagen14.se

 

Förvaltning

Ekonomisk Förvaltning i Uppsala AB
Sköter föreningens ekonomiska och administrativa förvaltning.

Telefon växeln: 018-70 70 920
Hyresavdelningen telefontid: 08:00-11:30
Telefon direkt: 010-457 50 14
E-post: hyra-uppsala@azets.com

Postadress:
Box 2058
SE- 750 02 Uppsala

Fastighetsägarna
Ansvarar för föreningens fastighetsskötsel.

Direktkontakt
Telefon: 08-617 76 00
E-post: kundservice@fastighetsagarna.se
För jour, se telefonnummer i porten.
Felanmälan ska alltid gå via styrelsen först. Vid akut karaktär kontakta jouren direkt!

Postadress:
Box 12871
112 98 Stockholm
Besöksadress: Alströmergatan 14