Kontakt & Förvaltning

Föreningens postdress:
Brf Östervägen 14 Solna
Östervägen14A, nb
SE-169 52 Solna

E-post: styrelsen@ostervagen14.se

 

Förvaltning

Azets Insight AB
Sköter föreningens ekonomiska och administrativa förvaltning.

Telefon växeln: 010- 141 19 00
Hyresavdelningen telefontid: 08:00-11:30
Telefon direkt: 010-141 19 25
E-post: hyra-uppsala@visma.com

Postadress:
Box 2058
SE- 750 02 Uppsala

Fastighetsägarna
Ansvarar för föreningens fastighetsskötsel.

Direktkontakt
Telefon: 08-617 76 00
E-post: kundservice@fastighetsagarna.se
För jour, se telefonnummer i porten

Postadress:
Box 12871
112 98 Stockholm
Besöksadress: Alströmergatan 14